ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.id
Rp215,000 IDR
1 سال
Rp215,000 IDR
1 سال
Rp215,000 IDR
1 سال
.co.id
Rp300,000 IDR
1 سال
Rp300,000 IDR
1 سال
Rp315,000 IDR
1 سال
.biz.id
Rp50,000 IDR
1 سال
Rp50,000 IDR
1 سال
Rp65,000 IDR
1 سال
.or.id
Rp50,000 IDR
1 سال
Rp50,000 IDR
1 سال
Rp60,000 IDR
1 سال
.ac.id
Rp50,000 IDR
1 سال
Rp50,000 IDR
1 سال
Rp65,000 IDR
1 سال
.sch.id
Rp50,000 IDR
1 سال
Rp50,000 IDR
1 سال
Rp65,000 IDR
1 سال
.ponpes.id
Rp50,000 IDR
1 سال
Rp50,000 IDR
1 سال
Rp65,000 IDR
1 سال
.my.id
Rp50,000 IDR
1 سال
Rp50,000 IDR
1 سال
Rp65,000 IDR
1 سال
.web.id
Rp50,000 IDR
1 سال
Rp50,000 IDR
1 سال
Rp65,000 IDR
1 سال
.com
Rp145,000 IDR
1 سال
Rp145,000 IDR
1 سال
Rp145,000 IDR
1 سال
.net
Rp165,000 IDR
1 سال
Rp165,000 IDR
1 سال
Rp165,000 IDR
1 سال
.org
Rp195,000 IDR
1 سال
Rp195,000 IDR
1 سال
Rp195,000 IDR
1 سال
.co
Rp447,000 IDR
1 سال
Rp447,000 IDR
1 سال
Rp447,000 IDR
1 سال
.info
Rp206,000 IDR
1 سال
Rp206,000 IDR
1 سال
Rp206,000 IDR
1 سال
.biz
Rp182,000 IDR
1 سال
Rp182,000 IDR
1 سال
Rp182,000 IDR
1 سال
.us
Rp136,000 IDR
1 سال
Rp136,000 IDR
1 سال
Rp136,000 IDR
1 سال
.name
Rp138,000 IDR
1 سال
Rp138,000 IDR
1 سال
Rp138,000 IDR
1 سال
.asia
Rp215,000 IDR
1 سال
Rp215,000 IDR
1 سال
Rp215,000 IDR
1 سال
.in
Rp238,000 IDR
1 سال
Rp238,000 IDR
1 سال
Rp238,000 IDR
1 سال
.tv
Rp449,000 IDR
1 سال
Rp449,000 IDR
1 سال
Rp449,000 IDR
1 سال
.xyz
Rp166,000 IDR
1 سال
Rp166,000 IDR
1 سال
Rp166,000 IDR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains